Archive Page Title

Archive Page Subtitle

Ps. 145:19

Aan die wat Hom dien, gee Hy wat hulle vra, Hy hoor as hulle om hulp toep, en Hy red hulle.

0 comments media

Matt. 7: 7-8

Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.

0 comments media

Joh. 15.7

Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.

0 comments media

Mark. 11 22 – 24

Jesus sê toe vir hulle: “Julle moet geloof in God hê! Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: ‘Lig jou op en val in die see.’

0 comments media