Archive Page Title

Archive Page Subtitle

1 PETRUS 1:3 (AFR83)

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Je

0 comments media

JESAJA 43:18 (AFR83)

Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle k

0 comments media

GALASIËRS 6:15 (AFR83)

Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is.

0 comments media

ESEGIËL 37:4 (AFR83)

Hy sê toe vir my: “Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene!

0 comments media

2 KORINTIËRS 5:17 (AFR83)

Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Ho

0 comments media

ROMEINE 12:2 (AFR83)

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat

0 comments media

ROMEINE 6:4 (AFR83)

Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek

0 comments media

EFESIËRS 4:23 (AFR83)

Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.

0 comments media

EFESIËRS 3:16 (AFR83)

Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in jul

0 comments media

KOLOSSENSE 3:10 (AFR83)

en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van

0 comments media