Op jou naam geroep

Op jou naam geroep

Nuwe Lewe Familiekerk
2021-04-25 Op jou naam geroep
Skrif uit Handelinge 10
Prediker -Elze Radyn

https://youtu.be/iq6YasbxAKg
Let wel: Ons sal regstreeks uitsaai direk na die lofprysing, omtrent 9h30

Daar is ‘n groot behoefte aan gebed in die gemeenskap.

Vir gebedsversoeke gaan asb na Gebedsbediening
Indien jy gebedsbediening nodig het, saam met ander wil bid of sommer op jou eie wil stil raak, sluit by ons aan. Jy hoef nie alleen te worstel nie.

image

Elze Radyn