Lidmaatskap

Lidmaatskap 

Lidmaatskap by Nuwe Lewe Familiekerk is ‘n keuse wat jy maak om jou Chritenskap en roeping deur die gemeente uit te leef. ‘n Verbintenis wat jy maak om betrokke te wees in die gemeente en om diensbaarheid aan die Here in die gemeente en sameleweing uit te leef.

Ons doel en droom as gemeente is om elke lidmaat :

  • Na Jesus te lei
  • Onder die leiding van Heilige Gees lidmate bedien.
  • Dissipels te maak en toerus om geestelik te groei om Ligdraers te wees.
  • Help om jou geestelike gawes te ontdek, daarin te vloei en aktief betrokke te wees vir die uitbreiding van die Koningkryk.
  • Ons wil mense in familiegroepe versorg en bystaan deur die uitleef van Jesus se liefde.
  • Geleenthede skep op uiit te reik – binne en buite ons landsgrense – ons Jesus se hande en voete wees om ‘n verskil te maak in ander se lewens.

Voltooi die vorm af en raak deel van ons lidmaatskap:

Lidmaat inligtingsvorm

nlfk_lidmaatskap