HEBREËRS 13:5(b)

  • Gepos in

“Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”