Matt. 7: 7-8

  • Gepos in

Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.