Bedieninge

Archive
nlfk_bediening_gebed

Gebedsbediening

Daar is ‘n groot behoefte aan gebed in die gemeenskap. Indien jy gebedsbediening nodig het, saam met ander wil bid of sommer op jou eie wil stil

April 12, 2021
nlfk_bediening_lofgroep

Lofgroep

Ons roeping is om in die byeenkomste en gemeenskap van gelowiges, ons Drie-enige-God met oorgawe, in waarheid en in gees te dien. Om God te loof en

April 12, 2021
nlfk_bediening_loftjokkers

Loftjokkers

By die Loftjokkers leer ons speel, speel van Jesus. Die weeklikse lessies en aktiwiteite bevorder Bybelkennis asook n persoonlike verhouding met Jesus

April 12, 2021
nlfk_bediening_media

Media

Ons taak is om 'n hart vir God te hê vir alle klank en beeldmateriaal wat die gemeente mag benodig. Ons glo dat woorde en sang twee van die belang

April 12, 2021
nlfk_bediening_gasvryheid_2021

Gasvryheid

“Gasvryheid behoort geen ander kwaliteit te hê as die LIEFDE waarmee God ons in sy teenwoordigheid ontvang nie” By Nuwe Lewe Familiekerk is ga

April 12, 2021
nlfk_bediening_kleingroepe

Kleingroepe

By Nuwe Lewe Familiekerk glo ons dat almal deel is van God se familie. Ons glo dat jy nie die kerk in sy volheid kan ervaar sonder om in ‘n kleiner

April 12, 2021
nlfk_bedieninge_vroue

Vroue

Die lewe is besig en meeste mense se lewens is gejaagd. Ons is altyd haastig op pad iewers heen of besig om dringende take af te handel. Indien ons ni

April 12, 2021
nlfk_bediening_manne

Manne

In ons gejaagde wêreld is die uitdaging wat aan ons mans gestel word, besig om elke dag toe te neem. Dit raak soms moeilik om die balans tussen eggen

April 12, 2021